ขั้นตอนการผลิต ผ้าไหม และสินค้าชุมชน

ผ้า เครี่องแต่งกาย1. ผ้า เครี่องแต่งกาย
 
 
สมุนไพร ที่ไม่ใช่อาหาร2. สมุนไพร ที่ไม่ใช่อาหาร
 
 
อาหาร3. อาหาร
 
 
 
 

 
 
 
 
เครื่องดื่ม4. เครื่องดื่ม
 
 
ของใช้5. ของใช้
 
 
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ6. ผลิตภัณฑ์อื่นๆ