ผลิตภัณฑ์

ผ้า เครี่องแต่งกาย

อำเภอ
ตำบล
ชื่อกลุ่มผู้ผลิต

ผ้าไหมมัดหมี่
ราคา 5000 บาท
ผ้าไหมพื้นเรียบ
ราคา 1500-3500 บาท
 
ผ้าไหมพื้นเรียบ
ราคา 1800 บาท
ผ้าไหมมัดหมี่
ราคา 1200-4000 บาท
 
ผ้าไหม
ราคา 200-4800 บาท
ผ้าขาวม้ายกลายขิต
ราคา 800 บาท
 
ผ้าไหมมัดหมี่
ราคา 2900 บาท
ผ้าขาวม้า
ราคา 99 บาท
 
ผ้าไหมพื้นเรียบ
ราคา 2000 บาท
ผ้าไหมพื้นเรียบ
ราคา 1200 บาท
 
1 2 3 4 > >> 
1 of 18